• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

Jarní pouť k poctě sv. Jana Nepomuckého

 

Akce se koná u příležitosti 627. výročí mučednické smrti

Sobota 21. 3. 2020

Program:
17.00 – Poutní mše svatá (kostel sv. Jana Nepomuckého), celebruje P. Jiří Špiřík

18.00 – Koncert Moderní doba a sv. Jan Nepomucký (sál arciděkanství, Přesanické nám. 1) – slavné muzikálové písně v příběhu světce. Úvodní koncert Svatojánských koncertů, realizovaných ve všech pěti kostelech sv. Jana Nepomuckého v Praze v průběhu roku 2020 za podpory Magistrátu hlavního města Prahy. Účinkují Michaela Katráková a Martin Vydra.

Vstupné dobrovolné

Na koncertu si bude možné zakoupit publikaci Svatý Jan Nepomucký v evropském kulturním kontextu, která obsahuje příspěvky z tematické konference Genius loci.

 

Srdečně zvou Farnost Nepomuk, Matice sv. Jana Nepomuckého a město Nepomuk

 

Komentáře jsou vypnuty.

  • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého