• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

10. výročí založení MSJN

V rámci letošní Nepomucké pouti bude za podpory města Nepomuk uspořádán v budově Arciděkantsví Nepomuk v sále v I. patře koncert

                      Doteky Baroka, a to v sobotu 19.5.2018 od 11:00 hodin

V rámci této akce bude oslaveno i 10 let činnosti Matice svatého Jana Nepomuckého výstavkou o její dosavadní historii a činnosti. Akce se uskuteční v novém hudebním sálu s rokokovými kachlovými kamny, který bude tento den slavnostně otevřen v budově Arciděkanství v I. patře.  

Na koncertě budou účinkovat: Michaela Katráková – soprán, Barbora Hlaváčová – housle, Josef Svoboda – violoncello, Jiří Emmer – varhany, Oldřich Vlček – housle a průvodní slovo.

Vstupné zdarma, jste srdečně zváni.

 

 

Komentáře jsou vypnuty.

  • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého