• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

Svatý Jan Čechům dán

Matice sv. Jana Nepomuckého srdečně zve na slavnost uctění mučednické smrti sv. Jana Nepomuckého v sobotu 18. března 2017 v Nepomuku Program: 11:00 hod.  mše sv. v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého (hlavní celebrant P. Mgr. Miroslav Herold, ThLic., SJ) 14:00 hod.  komentovaná prohlídka Svatojánského muzea v budově arciděkanství 15:00 hod.  komentovaná prohlídka výstavy „Svatý…

Pokračovat ve čtení …

  • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého