• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

Wasserprozession v Plattlingu – pozvánka

Již od r. 1864 existuje a funguje v bavorském městě Plattling spolek sv. Jana Nepomuckého – St. Johann Nepomuk Verein. Od r. 1990 se tento spolek účastní některých Nepomuckých poutí a svatojánských oslav v Nepomuku. Po založení Matice sv. Jana Nepomuckého se spolek stal neoficiálním partnerem naší matice. V Plattlingu tento spolek vybudoval a provozuje muzeum sv. Jana Nepomuckého. Každé 3 roky organizuje v Plattlingu svatojánské oslavy, tzv. Heimatfest s vodním procesím „Wasserprozession“ na řece Isar. Také letos o víkendu ve dnech 5.-6.8.2017 jsou zde tyto oslavy s následujícím programem:

Pokračovat ve čtení …

Pouť do SÃO JOÃO NEPOMUCENO v Brazílii

Zástupci města Nepomuk v čele se starostou Jiřím Švecem a Paterem Jiřím Špiříkem podnikli úspěšnou misi do Brazilského města São João Nepomuceno, kde se v osmičlenné skupině mj. zúčastnili 16. května společných oslav svátku našeho rodáka svatého Jana Nepomuckého. Při velice přátelském a srdečném setkání bylo definitivně stvrzeno partnerství mezi oběma bez mála deset tisíc kilometrů přímou čarou vzdálenými městy, které vzniklo právě z popudu brazilského města.

Pokračovat ve čtení …

Svatojánská pouť Nepomuk 2017

Letošní pouť se vydařila, mj. i díky přízni sv. Petra, který nám dopřál ideální počasí. Pouť měla letos dvě prvenství : prvně k nám zavítal otec biskup Vlastimil Kročil coby intronizovaný 13. sídelní biskup českobudějovický a poprvé byla hlavní poutní mše svatá vysílaná přímým přenosem televizí NOE. Účast věřících na hlavní mši byla velmi pěkná, mši sv. doprovázel…

Pokračovat ve čtení …

Svatý Jan Nepomucký, jeho kult a protagonisté tohoto kultu na Malostranském hřbitově v Praze – pozvánka

Svatojánské muzeum a Mikroregion Nepomucko ve spolupráci se spolkem Malostranský hřbitov pořádají v sobotu 1. 7. 2017 od 14:00 hodin ve Svatojánském muzeu Nepomuk, Přesanické náměstí 1 přednášku na téma „Svatý Jan Nepomucký, jeho kult a protagonisté tohoto kultu na Malostranském hřbitově v Praze“. Příspěvek se bude zabývat nejprve místy a osobami, spojenými se životem Jana…

Pokračovat ve čtení …

  • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého