• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

Pozvánka na poutě v r. 2017 do Nepomuku

Sobota 20. května 19.00–20.00 Večerní chvály s rozjímáním Neděle 21. května 8.45 Dětská mše 10.30 Poutní mše svatá za účasti Mons. Vlastimila Kročila, biskupa českobudějovického 15.00 Adorace se závěrečným požehnáním Neděle 25. června 10.30 Zelená hora – mše svatá s posvěcením nového oltáře a sochy Panny Marie Zelenohorské – za účasti Mons. Františka Radkovského, emeritního biskupa…

Pokračovat ve čtení …

Svatý Jan Čechům dán – jarní pouť 18.3.2017

Tato galerie obsahuje 32 fotografií .

Vzpomínka na 624. výročí umučení sv. Jana Nepomuckého nebyla letos nijak okázalá, ale snad o to víc duševně obohacující. Slavnostní mši v poutním kostele sv. Jana celebroval hlavní host naší akce P. Mgr. Miroslav Herold, Th.Lic., SJ spolu s naším panem farářem P. Ing. Jiřím Špiříkem, Th.D. v 11 hodin dopoledne. P. Herold pronesl fundovanou a živou promluvu na téma našeho…

Pokračovat ve čtení …

Svatojánské slavnosti NAVALIS 2017

Jedná se o největší barokní slavnosti na vodě u Karlova mostu v Praze s třísetletou tradicí. MSJN se účastní těchto slavností pravidelně od r. 2009, kdy se konalo první novodobé obnovené NAVALIS u příležitosti 280. výročí svatořečení sv. Jana. Každoročně se tyto slavnosti konají v předvečer svátku sv. Jana Nepomuckého, tedy 15.5.  Je to výjimečná událost, kterou si nenechte…

Pokračovat ve čtení …

Svatý Jan Čechům dán

Matice sv. Jana Nepomuckého srdečně zve na slavnost uctění mučednické smrti sv. Jana Nepomuckého v sobotu 18. března 2017 v Nepomuku Program: 11:00 hod.  mše sv. v poutním kostele sv. Jana Nepomuckého (hlavní celebrant P. Mgr. Miroslav Herold, ThLic., SJ) 14:00 hod.  komentovaná prohlídka Svatojánského muzea v budově arciděkanství 15:00 hod.  komentovaná prohlídka výstavy „Svatý…

Pokračovat ve čtení …

  • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého